Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 25ης Φεβρουαρίου 1987.