Γνωμοδότηση για μια πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για ειδική κοινοτική δράση καταπολέμησης της φτώχειας