Σχέδιο κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου περί ανοίγματος, κατανομής και τρόπου διαχειρίσεως μιας κοινοτικής δασμολογικής ποσοστώσεως για ορισμένα χέλια της διακρίσεως ex 03.01 Α ΙΙ του κοινού δασμολογίου ( 1η Ιουλίου 1986 έως 30 Ιουνίου 1987 )