Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 348/82 της Επιτροπής της 15ης Φεβρουαρίου 1982 περί τροποποιήσεως των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση