Γραπτή ερώτηση αριθ. 1570/83 του κ. André Damseaux προς την Επιτροπή Θέμα: Επισκέψεις επιθεωρήσεως της Ευρατόμ και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενεργείας (ΑΙΕΑ)