Το σχέδιο Juncker φθάνει τον επενδυτικό στόχο των 315 δισ. EUR