/* */

Rådets udtalelse af 12. februar 2002 om Irlands opdaterede stabilitetsprogram, 2002-2004