Γραπτή ερώτηση αριθ. 933/87 του Bernard Antony προς την Επιτροπή Θέμα: Φορολόγηση των γεωργικών ενισχύσεων