Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2024/82 της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 1982 περί τροποποιήσεως των εισφορών πού εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα