Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3816/88 της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 1988 περί θεσπίσεως των λεπτομερειών εφαρμογής για τη χορήγηση ενίσχυσης προσαρμογής στη βιομηχανία ραφιναρίσματος της προτιμησιακής ακατέργαστης ζάχαρης