Γραπτή ερώτηση αριθ. 2966/86 του κ. Axel Zarges προς την Επιτροπή Θέμα: Οι λύκοι στην Ισπανία