Γραπτή ερώτηση αριθ. 1961/84 της κ. Anne-Marie Lizin προς την Επιτροπή Θέμα: Επενδύσεις της εταιρείας Boch (La Louviere)