Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3603/86 της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 1986 που καθορίζει τις ειδικές εισφορές που εφαρμόζονται στα βόεια κρέατα προελεύσεως Πορτογαλίας