Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1039/84 του Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 1984 περί συνάψεως συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας περί καθορισμού, για την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου 1983 μέχρι 31ης Οκτωβρίου 1984, του πρόσθετου ποσού που πρέπει να αφαιρεθεί από την εισφορά που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα μη επεξεργασμένου ελαιολάδου καταγωγής Τυνησίας