Γραπτή ερώτηση αριθ. 1191/87 του κ. Ernest Glinne προς την Επιτροπή Θέμα: Προστασία της ιδιωτικής ζωής και ελεύθερη πώληση συσκευών για εξ αποστάσεως παρακολούθηση συνομιλιών