Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/707 a Comisiei din 25 mai 2020 privind verificarea conturilor agențiilor de plăți ale statelor membre în ceea ce privește cheltuielile finanțate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exercițiul financiar 2019 [notificată cu numărul C(2020) 3267]