Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/707 tal-25 ta’ Mejju 2020 dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet li jikkonċernaw in-nefqa ffinanzjata mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) għas-sena finanzjarja 2019 tal-aġenziji tal-pagamenti tal-Istati Membri (notifikata bid-dokument C(2020) 3267)