Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/707, annettu 25 päivänä toukokuuta 2020, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahastosta) rahoitettaviin menoihin liittyvien jäsenvaltioiden maksajavirastojen tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä varainhoitovuoden 2019 osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 3267)