Διάταξη του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 23ης Μαρτίου 1988.