Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Darmon της 19ης Νοεμβρίου 1987.