Γνώμη σχετική με διαρκή πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη διάθεση αχλαδιών αποσυρόμενων από την αγορά, στις βιομηχανίες αποστάξεως