Δεύτερη πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα RACE (R &D in Advanced Communications-technologies in Europe)