Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1098/81 της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 1981 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων πού προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη