Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού COM/LA/406 (αναπληρωτές μεταφραστές/μεταφράστριες)