Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1877/85 του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 1985 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων υδραυλικών εκσκαφέων καταγωγής Ιαπωνίας