Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1314/87 της Επιτροπής της 12ης Mαΐου 1987 περί καθορισμού του ποσού της μεταβλητής πριμοδοτήσεως κατά τη σφαγή των προβατοειδών για τη Mεγάλη Βρετανία και των ποσώ προς είσπραξη για τα προίόωτα που εξάγονται από την περιοχή 5