Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για την επέκταση του δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1058/86 σε ορισμένους ηλεκτρονικούς ζυγούς που συναρμολογήθηκαν στην Κοινότητα