Απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Μαίου 1984, στην υπόθεση 58/83: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας (Πληρωμή των εισαγωγών τοις μετρητοίς)