Ψήφισμα σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 1982 όσον αφορά τις αρχές μιας κοινοτικής πολιτικής για την ηλικία συνταξιοδότησης