Γραπτή ερώτηση αριθ. 695/81 του κ. Albers προς την Επιτροπή Θέμα: αποστολή των εφημερίδων