Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1499/83 της Επιτροπής της 9ης Ιουνίου 1983 περί παύσεως της αλιείας πλάτακα από πλοία με σημαία των Κάτω Χωρών