Γραπτή ερώτηση αριθ. 3075/86 του κ. Gilbert Devèze προς την Επιτροπή Θέμα: Αυστηρότερα μέτρα στον τομέα των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων