Γραπτή ερώτηση αριθ. 2442/86 του κ. Ray MacSharry προς την Επιτροπή Θέμα: Αμερικανικός νόμος για τη γεωργία