Υπόθεση 287/86: Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε με διάταξη της 12ης Νοεμβρίου 1986 το Arbejdsret της Κοπεγχάγης στο πλαίσιο της υπόθεσης Landsorganisationen I Danmark, παριστάμενη για λογαριασμό της Ijenerforbundet i Danmark κατά ΝΎ molle Kro, εκπροσωπούμενης από την Ε. Μ. Hannibalsen· προσθέτως παρεμβαίνουσα: Dansk Arbejdsgiverforening