'Επαγγελματική κατάρτιση καί νέες τεχνολογίες: Νέες κοινοτικές πρωτοβουλίες κατά τήν περίοδο 1983-1987