Πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, γιά την προσωρινή παράταση του πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Γουϊνέας, η οποία αφορά την αλιεία στα ανοιχτά της ακτής της Γουϊνέας, γιά την περίοδο από 8 Αυγούστου 1989 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1989