Kommissionens forordning (EØF) nr. 3918/89 af 20. december 1989 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelserne for kontingentet for indførsel til Portugal af levende svin fra Fællesskabet i dets sammensætning pr. 31. december 1985