Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2476/81 της Επιτροπής της 26ης Αυγούστου 1981 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου η σικάλεως