Skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie wniosku Luigiego de Magistrisa o skorzystanie z immunitetu i przywilejów (2010/2122(IMM))