Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Luigi De Magistris Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2011 σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης των προνομίων και ασυλιών που υπέβαλε ο Luigi De Magistris (2010/2122(IMM))