Απόφαση αριθ. 2131/88/ΕΚΑΧ της Επιτροπής της 18ης Ιουλίου 1988 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων φύλλων (λαμαρίνων), καταγωγής Γιουγκοσλαβίας και για την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ που έχει επιβληθεί στις εισαγωγές αυτές