Σχέδιο αποφάσεως των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου περί εφαρμογής των γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1987 για ορισμένα σιδηρουργικά προϊόντα καταγωγής αναπτυσσόμενων χωρών