Tiivistelmä komission päätöksestä, annettu 7 päivänä joulukuuta 2016, SEUT-sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia AT.39914 – Euromääräiset korkojohdannaiset) (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 8530)