Γραπτή ερώτηση αριθ. 1110/82 του κ. Curry προς την Επιτροπή Θέμα: Γεωργία