Γραπτή ερώτηση αριθ. 25/85 του Leslie Huckfield προς την Επιτροπή Θέμα: Κοινωνικό Ταμείο - Χορηγήσεις στη Μεγάλη Βρετανία