Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1886/83 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1983 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1354/83 για τις γενικές λεπτομέρειες της διακίνησης και της χορήγησης αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη, βουτύρου και βουτυρελαίου στο πλαίσιο της επισιτιστικής βοήθειας