Γραπτή ερώτηση αριθ. 1647/88 του κ. Carlos Robles Piquer προς την Επιτροπή Θέμα: Μελλοντική βοήθεια της Κοινότητας προς τη Ναμίμπια