Ψήφισμα του Συμβουλίου και των Υπουργών Παιδείας που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 1989 σχετικά με τη σχολική φοίτηση των παιδιών των οποίων οι γονείς είναι περιοδεύοντες επαγγελματίες