Γραπτή ερώτηση αριθ. 1924/84 του κ. Gordon Adam προς το Συμβούλιο Θέμα: Προγράμματα υποδομής στον τομέα των μεταφορών