Γραπτή ερώτηση αριθ. 1646/82 του κ. Sir Jack Stewart-Clark προς την Επιτροπή Θέμα: Κηπευτικά θερμοκηπίου και Ιβηρική Προσχώρηση